Βαθμολογία

Ανακοίνωση της ΑΕΛ 1964

Συνήλθε σήμερα το ΔΣ του ΦΣ ΑΕΛ  1964, έλαβε αποφάσεις και ανακοινώνει τα κάτωθι:
1. Επικυρώνει τυπικά τις εγγραφές νέων μελών μέχρι και την 8-8-2013.
2. Δικαίωμα ψήφου για την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στη Γενική Συνέλευση της 9ης Αυγούστου 2013 στις 17.00 στο Ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στη Λάρισα θα έχουν:
Α. Τα μέλη του Σωματείου που είναι πλήρως οικονομικά τακτοποιημένα (50 €).
Β. Τα μέλη που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής ως την 8η Αυγούστου 2013 και επικυρώθηκε η εγγραφή τους από το ΔΣ, τα οποία ψηφίζουν με την καταβολή 25 € πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και την εξόφληση μέχρι 31-12-2013, αφού ελήφθη υπ’ όψιν η σπουδαιότητα της διαδικασίας και η ανάγκη διευρυμένου Σώματος Γενικής Συνέλευσης.
3. Η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι η εξής:
Ανακηρύσσεται η υποψηφιότητα που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε γύρους.
Στον πρώτο γύρο εισάγονται προς ψήφιση όλες οι υποψηφιότητες που έχουν λάβει την έγκριση του ΔΣ σύμφωνα με το πλάνο των 11 σημείων.
Από κάθε γύρο ψηφοφορίας αποκλείεται η τελευταία σε αριθμό ψήφων υποψηφιότητα ώσπου να μείνουν δύο (2).
4. Η είσοδος στη Γενική Συνέλευση θα επιτραπεί αυστηρά και μόνον στα μέλη του Σωματείου, τα οποία υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ