Βαθμολογία

Απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση την ακόλουθη απόφαση.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει -κατά πλειοψηφία- κατ’ ουσία την από 24.01.2024 έφεση της υπό εκκαθάριση Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης ΠΑΕ κατά του ποδοσφαιριστή Αντώνη Φατιόν.
Υποχρεώνει την ΠΑΕ να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή το συνολικό ποσό των 9.118,15 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό.