Βαθμολογία

Διεξαγωγή εξετάσεων του 2024 για την λήψη άδειας FIFA Football Agent

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 στην Αθήνα, θα διεξαχθούν εξετάσεις για την λήψη της άδειας FIFA Football Agent στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχετικού Κανονισμού της FIFA (FIFA Football Agent Regulations).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η 31η Μαρτίου 2024. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της FIFA (FIFA Agent Platform, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο: agents.fifa.com) από την 9η Ιανουαρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της FIFA και την διαδικασία λήψης της άδειας (κανόνες εξετάσεων, δικαιολογητικά, τέλη κλπ.) μέσω της ανωτέρω ειδικής πλατφόρμας της FIFA.

Σχετικά με τον ακριβή τόπο, ώρα, παράβολο συμμετοχής και τα λοιπά διαδικαστικά ζητήματα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email από την ΕΠΟ.

Αθήνα, 5/1/2024
Η Επιτροπή Διαμεσολαβητών ΕΠΟ