Βαθμολογία

Σχολή UEFA C στις ΕΠΣ Αργολίδας, Αρκαδίας

Ανακοινώνεται η λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C στις ΕΠΣ Αργολίδας και Αρκαδίας. Η 1η φάση θα πραγματοποιηθεί στην ΕΠΣ Αργολίδας από 5 έως 10/1/2024 (η 2η φάση στην ΕΠΣ Αρκαδίας και η 3η στην ΕΠΣ Αργολίδας).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών ΕΔΩ σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (με θέμα: «Όνομα/Επώνυμο, Αίτηση συμμετοχής στη σχολή UEFA C, ΕΠΣ Αργολίδας/Αρκαδίας») στη διεύθυνση proponites@epo.gr, μέχρι τις 18/12/2023.

Μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι προπονητές για την καταβολή του σχετικού παραβόλου.

Σχολή UEFA C στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου

Ανακοινώνεται η λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου από 22 έως 27/1/2024 (1η φάση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών ΕΔΩ σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (με θέμα: «Όνομα/Επώνυμο, Αίτηση συμμετοχής στη σχολή UEFA C, ΕΠΣ Δωδεκανήσου») στη διεύθυνση proponites@epo.gr, μέχρι τις 3/1/2024.

Μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι προπονητές για την καταβολή του σχετικού παραβόλου.