Βαθμολογία

H Super League 2 εκπέμπει SOS

Η Super League 2 εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας περιγράφει το εξώδικο που θα αποσταλεί στην ΕΡΤ, με αφορμή τα χρήματα που δεν έχουν λάβει οι ομάδες της από τα περσινά πριμ κατάταξης (σ.σ. 600.000 ευρώ). Παράλληλα η SL2 κατηγορεί τη Δημόσια Τηλεόραση για αθέτηση της μεταξύ τους συμφωνίας. Ακόμη έκανε σαφές πως αν δεν βρεθούν άμεσα οικονομικοί πόροι, τότε το πρωτάθλημα θα οδηγηθεί σε αναστολή.

Η ανακοίνωση: "Τα μέλη της Super League 2 κατά τη σημερινή συνεδρίαση εξέπεμψαν SOS σε μια χρονιά που το πρωτάθλημα στερείται εσόδων από οποιοδήποτε πηγή και εξουσιοδότησε τη διοίκηση να εξαντλήσει κάθε μέσο για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, διαφορετικά θα οδηγηθεί το πρωτάθλημα σε αναστολή λόγω αδυναμίας.

Αφού εξάντλησε κάθε πρόσφορο μέσο να εξευρεθεί λύση, σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, διαπίστωσε ότι η ΕΡΤ Α.Ε ξεκάθαρα παραβίασε την από 19.10.22 σύμβαση με την SL2 και προσχηματικά αρνείται την εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους 600.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, τα οποία αποτελούν δεδουλευμένη απαίτηση και για το λόγο αυτό θα προσφύγει νομίμως και αρμοδίως.

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. αποφάσισε όπως ορίσει προθεσμία 10 ημερών στην ΕΡΤ Α.Ε., για την εκπλήρωση της συμβατικής της υποχρέωσης αφού παραβιάζει αναγκαστικού δικαίου διάταξη (άρθρο 25 Ν4809/2021) που προβλέπει ότι οι συμβάσεις αποκλειστικής κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών. Σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί, με υπαιτιότητα της ΕΡΤ, σε καταγγελία της παραπάνω σύμβασης, ζητώντας παράλληλα και την αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία και διαφυγόν κέρδος ως και για την υπαιτιότητά της για την απομείωση της φήμης του πρωταθλήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της SL2, κ. Πέτρο Μαρτσούκο να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση, προκειμένου να διευθετήσει το παραπάνω θέμα του τηλεοπτικού συμβολαίου, το οποίο είναι κομβικής σημασίας για τα μέλη μας όσο και των χρημάτων που προκύπτουν από την φορολόγηση των παικτών των τυχερών παιγνίων".