Βαθμολογία

Η ΕΠΣΝ Λάρισας ενημερώνει: Λήξη (Θερινής) Μεταγραφικής Περιόδου

Από τη γραμματεία της ΕΠΣΝ Λάρισας, υπενθυμίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι η προθεσμία για τη μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού εκπνέει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023. Καλούνται είτε τα σωματεία είτε οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταγραφή, επανεγγραφή, δανεισμό ή πρώτη εγγραφή ενηλίκου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15.00 στα γραφεία της ΕΠΣΝΛ (Αδριανού 12).