Βαθμολογία

Ανακοίνωση ΕΠΟ

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2023, αναφερόμενη στην εγγραφή της ΟΔΠΕ ως μέλους της ΕΠΟ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα.

1. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται με  σαφήνεια ότι η Ένωση Διαιτητών θα εγγραφεί ως μέλος της ΕΠΟ εάν α) τροποποιήσει το Καταστατικό της, ώστε να ψηφίζουν και οι εν ενεργεία διαιτητές και β)συμμορφωθεί με τις σχετικές υποδείξεις της UEFA.
2. H ΟΔΠΕ τροποποίησε μεν το Καταστατικό της ώστε να εκλέγουν και εκλέγονται και οι εν ενεργεία διαιτητές, πλην όμως δεν έχει πραγματοποιήσει εκλογές, άρα δεν έχει συμμορφωθεί με την σχετική δικαστική απόφαση.
3. Χωρίς την πραγματοποίηση εκλογών δεν ικανοποιείται η σχετική υπόδειξη της UEFA , αφού μόνη της η τροποποίηση του Καταστατικού - χωρίς εκλογές - είναι γράμμα κενό.