Βαθμολογία

Η ΕΕΑ χορήγησε πιστοποιητικό στην ΠΑΕ Καμπανιακός

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6132       

email: eea.temp.gga@gmail.com 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(11.10.23 ώρα 12:30)

  1. Αίτηση της ΠΑΕ Μ.Φ.Α.Ο.Φ.Χ. Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ περί ανάκλησης της από 22.09.23 απόφασης της Επιτροπής.

ΔΕΧΕΤΑΙ. ΑΝΑΚΑΛΕΙ – ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.