Βαθμολογία

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής υποδομών

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών ανακοινώνεται ότι όσα σωματεία επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα υποδομών θα πρέπει να προσκομίσουν τη δήλωση συμμετοχής τους μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023. Καλούνται τα σωματεία να τηρήσουν τη