Βαθμολογία

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για ζητήματα που αφορούν τις πλημμύρες

Για καλύτερο επιμερισμό θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πλημμύρες επαναλαμβάνουμε τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας του Δήμου Λαρισαίων για επαφή με τους πολίτες που έχουν πληγεί:
• Για όλα τα αιτήματα για θέματα που προέκυψαν από τις πλημμύρες (Προβλήματα που προέκυψαν από αυτοψίες των κλιμακίων του Υπουργείου Υποδομών ΔΑΕΦΚ) οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2413500311 και 2413500216 από 8:00 - 15:00 καθημερινά.
• Για βλάβες που καταχωρούνται στην εφαρμογή novoville, έχουν προκύψει από τις πλημμύρες και αφορούν στο:
1. Δημοτικό Φωτισμό
2. Ογκώδη αντικείμενα για αποκομιδή που προέκυψαν σε σημεία που δεν υπάρχουν κάδοι (κοντέινερ)
3. Καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων από λάσπες (δρόμοι κλπ)
4. Κάδοι αποκομιδής (πράσινος-μπλέ) που λόγω πλημμύρας παρασύρθηκαν από τα οριοθετημένα σημεία, καθώς και για όλες τις λοιπές κατηγορίες αιτημάτων εκτός πλημμυρών που καταχωρούνται στην εφαρμογή novoville όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
Τμήμα Πολιτών
2413500400,
2413500294,
2413500289,
2413500213
και στο τηλέφωνο
2410680200 αποκλειστικά για αιτήματα που αφορούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας.
Από 8:00 -21:00.