Βαθμολογία

Πιστοποιητικό Super League 2 σε Διαγόρα Ρόδου και Ηρακλή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(άρθρο 77 Ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

A. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130-6132

E-mail: eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(08.09.23 ώρα 14:00)

1, Κλήση σε ακρόαση ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΕΟΥ αναφορικά με το ύψος του προϋπολογισμού της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 18-9-2023

2. Αίτηση του αθλητή Ντούσαν Σάκοτα περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, λόγω ολοσχερούς εξόφλησης

3. Ακρόαση ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ΜΟΣΧΟ ΣΑΡΛΗ για παράβαση άρθρων 77Α παρ. παρ. 9 και 10 και 81 παρ. παρ. 2 και 3 Ν. 2725/1999 όπως ισχύουν (Μη προσκόμιση στοιχείων και απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 496/20.06.2023 έγγραφό μας) (υπό διάσκεψη)

ΤΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 2.000 ευρώ

4. Αίτηση της ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905 περί ανάκλησης της από 31.08.23 απόφασης της Επιτροπής.

ΔΕΧΕΤΑΙ – ΑΝΑΚΑΛΕΙ – ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

5. Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στην κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2:

ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

6. Η Επιτροπή ΔΕΝ χορήγησε πιστοποιητικό στην ΠΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970, μετά τη δήλωση της περί μη συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Για την Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ