Βαθμολογία

Μπιανκόνι και Μελετίδης ανακοινώθηκαν από τον Μακεδονικό