Βαθμολογία

Να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τη συνοικία του Αγίου Θωμά

Ενημερώνονται οι κάτοικοι της συνοικίας του Αγίου Θωμά, στην οποία παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ότι πρέπει να εκκενώσουν προς Φιλιππούπολη.
Οσοι έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από τη συνοικία, να το κάνουν άμεσα.
Οσοι δεν μπορούν να απομακρυνθούν και βρίσκονται σε χαμηλούς ορόφους πρέπει να πάνε σε ψηλότερους.