Βαθμολογία

Αποκαθίσταται το πρόβλημα υδροδότησης

Κανένα πρόβλημα με την ποιότητα του νερού

Σχετικά με το πρόβλημα της υδροδότησης που εμφανίστηκε λίγο νωρίτερα στην πόλη, ενημερώνουμε ότι οφείλεται σε βλάβη της ηλεκτροδότησης σε μία από τις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δίκτυο της Λάρισας. Η βλάβη έχει ήδη αποκατασταθεί πλήρως από συνεργεία της ΔΕΔΗΕ και πλέον η υδροδότησης της πόλης αποκαθίσταται. Στις αμέσως επόμενες ώρες θα υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλο το δίκτυο της πόλης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ποιότητα, την ποσότητα και την πίεση του νερού.
Παράκληση προκειμένου το δίκτυο να αποκατασταθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα για όλους να περιοριστεί η κατανάλωση για την επόμενη μία ώρα.