Βαθμολογία

Δανεισμό εκατομμυρίων για ΑΝΤ1 και ALPHA

Δανεισμό που φτάνει στα 160 εκατ. ευρώ εμφανίζει η εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ TV, ενώ στα 61 εκατ. ευρώ είναι ο δανεισμός της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση.

Πρόκειται για στοιχεία του έτους 2022, όπως αποτυπώνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των δύο τηλεοπτικών εταιρειών και ανταγωνιστών, που βρίσκονται σε πορεία μετασχηματισμού, με τον Alpha (Motor Oil 50% – Primos Media Sarl 50%) να περιμένει τη Nova και επισήμως στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ ήδη στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ Ελλάδας μετέχει το σαουδαραβικό MBC Group με 30%.

Από βραχυπρόθεσμα… μακροπρόθεσμα

Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV εμφάνισε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 144.745.027 ευρώ το 2022, από 140.158.751 ευρώ το 2021. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ήταν 16.887.200 ευρώ το 2022, από 58.391.460 ευρώ το 2021. Τον Φεβρουάριο του 2015 –και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση– η ΑΝΤΕΝΝΑ TV υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου, μετατρέποντας τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε μακροπρόθεσμο, ενώ τον Μάρτιο του ίδιου έτους αναχρηματοδότησε πλήρως τον δανεισμό με την έκδοση ομολογιακού δανείου με τις ελληνικές τράπεζες, ύψους 162.683.000 ευρώ.

Το 2017, ύστερα από διαπραγματεύσεις, η λήξη του δανείου ορίστηκε για το 2024, με δυνατότητα επέκτασης για δύο έτη, και η εταιρεία κλήθηκε το 2018 να καταβάλει ποσό 2.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή του κεφαλαίου. Ύστερα από νέες διαπραγματεύσεις, η λήξη του δανείου του 2015 ορίστηκε για τα τέλη του 2026. Στις 31/12/2022 το υπόλοιπο του κοινοπρακτικού δανείου ανερχόταν σε 147.468.257 ευρώ. Μεταξύ των όρων του δανείου περιλαμβάνονται η ετήσια εμπορική αξία της ταινιοθήκης του ΑΝΤ1, η αξία των εμπορικών σημάτων αλλά και η μη μεταφορά της έδρας.

Τα δάνεια του Alpha

Ο Alpha, με ποιοτικές σειρές, όπως ο «Σασμός», πρωταγωνιστεί στην ελληνική τηλεόραση. Και ενώ αναμένονται οι μετοχικές αλλαγές με την είσοδο της Nova, η επιχείρηση εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους 3.648.724 ευρώ. Στις 31/12/2022 η εταιρεία εμφάνισε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ήταν χαμηλότερες από το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχειών ενεργητικού κατά 25.096.086 ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατά την ίδια ημερομηνία ξεπερνούσαν το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2022, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018.

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Alpha ανήλθε σε 24.292.264 ευρώ το 2022, έναντι 37.254.054 ευρώ το 2021, και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 20.109.699 ευρώ, από 27.890.169 ευρώ το 2021. Το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού (16 εκατ. ευρώ) είναι από την Τράπεζα Πειραιώς.

Πηγή: typologies.gr