Βαθμολογία

ΥπΑΑΤ: Τι ισχύει με τις αγροτικές αποζημιώσεις από τις πυρκαγιές 2023

Διευκρινίσεις για το τι ισχύει ως προς το ύψος των ενισχύσεων που ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ για τους αγρότες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 δίνει το ΥπΑΑΤ.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, «το τελικό ποσό της ενίσχυσης-ανά κατηγορία ζημίας-θα διαμορφωθεί, όπως πάντα, λαμβάνοντας  υπόψιν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενισχύσεων της Κρατικής Αρωγής, επί των εισηγήσεων του ΕΛΓΑ, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1963/Β’/19-04-2022 και εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις των πυρκαγιών 2021 και 2022», ενώ «οι τιμές ενισχύσεων, τις οποίες εισηγείται ο ΕΛΓΑ είναι ακριβώς ταυτόσημες με εκείνες των πυρκαγιών προηγούμενων ετών, χωρίς προσαυξήσεις».

Ειδικότερα, το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο – αυτό της Κρατικής Αρωγής – προσαρμόστηκε για να καλύψει τις αδυναμίες του Προγράμματος των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, διαμορφώνοντας διαδικασίες ενίσχυσης των πολυετών δενδρωδών καλλιεργειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, με  επίπεδο ενίσχυσης υπερπολλαπλάσιο, αλλά και σε χρόνους υποπολλαπλάσιους, από το αντίστοιχο των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Οι περιπτώσεις των κατεστραμμένων ελαιόδεντρων

Για παράδειγμα, «η τελική ενίσχυση που προβλέφθηκε για τις περιπτώσεις ολικά κατεστραμμένων ελαιόδεντρων στις προηγούμενες πυρκαγιές (από το 2021 και έπειτα) δεν ξεπέρασε τα 100 ευρώ ανά δένδρο, με κλιμάκωση προς τα κάτω για τις περιπτώσεις που η καταστροφή του ελαιόδεντρου δεν ήταν ολοκληρωτική. Και, μάλιστα, προβλέφθηκε προκαταβολή στο 50% της εν λόγω ενίσχυσης, ώστε οι αγρότες να έχουν όσο πιο σύντομα γίνεται μια σημαντική αρωγή, ενώ η καταβολή του επόμενου ποσού θα σχετίζεται και με την αποκατάσταση. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για άλλες καλλιέργειες».

Έτσι, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, τις επόμενες ημέρες και σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου -όπως σε κάθε περίπτωση συμβαίνει- οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, χωρίς, όμως, αυτές να αποκλίνουν από τις δεδομένες ρυθμίσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα.

ΠΗΓΗ