Βαθμολογία

Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ΑΕΚ Β’, Καλλιθέα και ΑΕΛ

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY

(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162      

email: eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(25.07.23 ώρα 13:00)

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2:

    ΠΑΕ ΑΕΚ Β΄

    ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

    ΠΑΕ Α.Ε.ΛΑΡΙΣΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Τζουλάκης».