Βαθμολογία

SL2: Αποφάσεις Δ.Σ. (19/7)

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

«Λόγω προσφυγής της ΠΑΕ «Παναθλητικός Όμιλος Τρίγλιας ο Ηρακλής ΠΑΕ» ενώπιον του Εφετείου Αθηνών καταθέτοντας αγωγή ακύρωσης και αναστολής κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και συγκεκριμένα του άρθρου 35, το Δ.Σ. της SL2 αποφασίζει όπως απευθύνει ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ στην ανωτέρω ΠΑΕ να αποσύρει την από 14/6/23 αγωγή ενώπιον του Εφετείου Αθηνών όπως και την από 20/6/23 αίτηση αναστολής ενώπιων του Εφετείου Αθηνών (ΓΑΚ 5623/2023) προς αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 2α του ΚΑΠ και απαγορεύει σε αυτή το δικαίωμα μεταγραφών για την επόμενη μεταγραφική περίοδο».

Ανέβαλε την συζήτηση για την ψήφιση της προκήρυξης του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 για επόμενο συμβούλιο.