Βαθμολογία

Σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη έργο του Δήμου Τεμπών

Το αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου 2023, δημοπρατείται το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ» και έτσι μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη σημαντικό έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τεμπών συνολικού προϋπολογισμού 1 686.564,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Τεμπών

«Η δημοπράτηση θα σημάνει την ολοκλήρωση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου της Κοινότητας των Γόννων, καθιστώντας έτσι, το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο πλήρως λειτουργικό. Το αποτέλεσμα θα έχει πολλαπλή αξία, αφού θα προστατευτεί ο υδροφόρος ορίζοντας και το περιβάλλον της περιοχής και θα υπάρξει άμεση αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η ΔΕΥΑ στους κατοίκους των Γόννων», τονίζει ο Δήμαρχος κ. Μανώλης.

Χαρακτηριστικά του έργου:

1.- Κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου 6.945,00 μέτρων στις πυκνοδομημένες περιοχές του οικισμού και

2.- Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων.