Βαθμολογία

ΕΕ: Αύξηση πληθυσμού ξανά μετά από δύο χρόνια μειώσεων

Μετά από μείωση του πληθυσμού το 2020 και το 2021 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε το 2022, από 446,7 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2022 σε 448,4 άτομα την 1η Ιανουαρίου 2023, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

Η αρνητική φυσική αλλαγή (περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις) υπερτερεί αριθμητικά από τη θετική καθαρή μετανάστευση. Η παρατηρούμενη αύξηση του πληθυσμού μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες μεταναστευτικές μετακινήσεις μετά τον COVID-19 και στη μαζική εισροή εκτοπισμένων από την Ουκρανία που έλαβαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στις χώρες της ΕΕ, ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα τελευταία περίπου εξήντα χρόνια, και πιο συγκεκριμένα από το 1960, ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε από 354,5 εκατομμύρια τη χρονιά εκείνη σε 448,4 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 93,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της ΕΕ επιβραδύνθηκε σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκε, κατά μέσο όρο, κατά περίπου 0,8 εκατομμύρια άτομα ετησίως κατά την περίοδο 2005–2022 σε σύγκριση με μέση αύξηση περίπου 3,0 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 1960. Ενώ ο πληθυσμός της ΕΕ μειώθηκε το 2020 κατά περίπου μισό εκατομμύριο άτομα και το 2021 κατά σχεδόν 0,3 εκατομμύρια άτομα λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει αρχίσει να ανακτά την ανάπτυξή του, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία.
Πληθυσμός και κράτη – μέλη

Ο πληθυσμός των επιμέρους χωρών της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2023 κυμαινόταν από 0,5 εκατομμύρια στη Μάλτα έως 84,4 εκατομμύρια στη Γερμανία. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία μαζί αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ (47%) του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2023.
Παρόλο που ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ αυξήθηκε το 2022, δεν παρατηρήθηκαν πληθυσμιακές αυξήσεις σε κάθε κράτος μέλος. Συνολικά, επτά χώρες κατέγραψαν μείωση πληθυσμού μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2022 και 2023, με τη μεγαλύτερη μείωση να αναφέρεται στην Ιταλία (-179.419 άτομα) και τη μικρότερη στη Σλοβακία (-5.920). Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις άλλες 20 χώρες, με τη μεγαλύτερη στη Γερμανία (1.121.721) και τη μικρότερη στη Λετονία (7.251). Στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση πληθυσμού κατά 143.923 άτομα.

ΠΗΓΗ