Οι Αμερικάνοι ξοδεύουν τα περισσότερα ανά επισκέπτη στη χώρα μας, οι Γερμανοί είναι πιο συντηρητικοί στις ταξιδιωτικές τους δαπάνες από άλλους Ευρωπαίους σε περιόδους κρίσεων, ενώ οι Βρετανοί δεν «καταλαβαίνουν» από πληθωρισμό και αναμένεται να αποτελέσουν τον πρωταγωνιστή για το 2023 στη χώρα μας.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από το Market Outlook «Ταξιδιωτική συμπεριφορά και οικονομικές συνθήκες στις κύριες αγορές εισερχόμενου τουρισμού- 2023» του INSETE.

Μετά του Αμερικάνους η κατά κεφαλή δαπάνη των οποίων στη χώρα μα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ (1.101 ευρώ) ακολουθούν οι Ελβετοί με 879 ευρώ, οι Γερμανοί με 748 ευρώ, οι Αυστριακοί με 741 ευρώ και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Γάλλοι με 726 ευρώ.

Tα στοιχεία αφορούν το 2022 ενώ το πως θα κυμανθούν φέτος οι συνολικές ταξιδιωτικές δαπάνες, οι αφίξεις και συνεπώς και η κατά κεφαλή δαπάνη είναι ακόμη ζητούμενο. Σε κάθε περίπτωση η αγοραστική δύναμη των τουριστών αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία των αφίξεων και στη χώρα μας σύμφωνα με το INSETE. Όπως επισημαίνει καθοριστικό ρόλο για την τελική έκβαση των αφίξεων το 2023 διαδραματίζουν οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες χώρες και που επηρεάζουν τη δυνατότητα αλλά και τη διάθεση/πρόθεση για ταξίδια. Συγκεκριμένα:

– οι οικονομίες της Ευρώπης το 2023 προβλέπεται να αναπτυχθούν με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2022 αλλά και σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2022). Εξαίρεση αποτελούν οι αγορές του Ην. Βασιλείου (-0,2%) και της Σουηδίας (-0,5%) όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ τους για το 2023. Παρόμοια εικόνα παρατηρούμε και στην αμερικανική αγορά, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει επιβράδυνση της οικονομίας για το 2023, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά της επιχειρηματικές και καταναλωτικές δαπάνες των αμερικανών κατοίκων,

-η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, που επέτεινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις δύο κύριες αγορές της Ελλάδας (Γερμανία και Ην. Βασίλειο με μερίδιο εισπράξεων 37% για το 2022), ο πληθωρισμός στην Γερμανία για τον Απρίλιο του 2023 ευρίσκεται στο 7,6% υψηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (7,0%) κάτι που επιτείνει την οικονομική αβεβαιότητα και κατ’ επέκταση την πρόθεση των γερμανών κατοίκων για ταξίδια. Όμως οι Γερμανοί είναι πιο συντηρητικοί στις ταξιδιωτικές τους δαπάνες από άλλους Ευρωπαίους σε περιόδους κρίσεων. Αντίθετα, η διάθεση των βρετανών τουριστών για ταξίδια δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στο Ην. Βασίλειο (μείωση ΑΕΠ κατά -0,2% το 2023, μείωση κατά Κεφαλήν ΑΕΠ) – αντιθέτως ο αριθμός των προκρατήσεων και ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων, υποδεικνύει ότι η βρετανική αγορά θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή για το 2023.

Πηγή ΟΤ