Βαθμολογία

Δ. Λαρισαίων: Ξεκινάει έργο κατασκευής - συντήρησης πεζοδρομίων

Ξεκινάει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, από το Δήμο Λαρισαίων, το έργο κατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων. Ο προυπολογισμός του έργου ξεπερνάει τις 600 χλδ ευρώ και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές και σημεία στην πόλη.

Ενδεικτικά σημειώνεται πως νέα πεζοδρόμια θα κατασκευαστούν στα εξής σημεία:

  • οδός Ιωαννίνων
  • οδό Λαταμμύας, στο τμήμα από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Εχεκρατίδα δίπλα από το χώρο του σιδηροδρομικών γραμμών και μετά από διαπραγμάτευση δήμου και ΟΣΕ και την τελική παραχώρηση ικανού χώρου για τη δημιουργία πεζοδρομίων, (στο πλαίσιο του έργου των ηχοπετασμάτων που προωθεί η Περιφέρειας Θεσσαλίας),
  • οδός 1ης Μεραρχίας και οδός Γιάγκου, μπροστά και απέναντι από το 6ο Λύκειο
  • μπροστά από το 25ο Δημοτικό Σχολείο, (στο Νέο Λιβαδάκι) και σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΛ για την υλοποίηση έργων δικτύου ομβρίων
  • Ζακύνθου, το τμήμα από την οδό Ροδοπούλου έως την οδό Τσιτσάνη,
  • Ιωαννίνων, στη Φιλιππούπολη και στον Αγιο Θωμά
  • τμήμα στις αρχές της Λαγού
  • τμήμα της Καραθάνου

Παράλληλα, έργα κατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα σημεία, ενώ στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Καθαίρεση επιστρώσεων & σκυροδεμάτων, εκσκαφές, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου, ξυλότυποι και σιδηροπλισμοί, διάστρωση σκυροδέματος, τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων, τοποθέτηση επιστρώσεων.

Τέλος, σημειώνεται πως με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, ο Δήμος Λαρισαίων ολοκλήρωσε παρεμβάσεις πεζοδρομίων στο Παλαιο Κοιμητήριο και σε άλλα σημεία της πόλης.