Βαθμολογία

Πώς θα κινηθούν οι βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο

Ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 δίνει τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

Η μελέτη βασίζεται στα στατιστικά βαθμολογιών του υπουργείου, στις ανακοινώσεις εισακτέων κάθε τμήματος, στον αριθμό των υποψηφίων ανά πεδίο, καθώς επίσης για πρώτη φορά βασιζόμαστε σε αλγόριθμο ο οποίος συντέθηκε από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.
Οι αναλυτικές εκτιμήσεις γίνονται αποκλειστικά για τμήματα που επιλέγονται από ένα πεδίο μόνο και δεν έχουν ειδικό μάθημα.

Η σύνταξη της μελέτης έγινε από τον Παπαγιαννούλη Κωνσταντίνο, σύμβουλο σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πλήθος υποψηφίων ΓΕΛ: παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση σε σχέση με το 2022, συγκεκριμένα από 18.300 περυσινούς υποψηφίους, φέτος είχαμε 18.850

Ελάχιστη βάση εισαγωγής: Υπάρχει αύξηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από 11,31 πέρυσι σε 11,73 φέτος.

ΠΗΓΗ