Βαθμολογία

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΠΟ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έλαβε σήμερα τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Με 55 θετικές ψήφους ενέκρινε τον διοικητικό απολογισμό της προηγούμενης περιόδου (3 «όχι», 3 λευκά, 1 «παρών»).

-Με 56 θετικές ψήφους ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης περιόδου (4 «όχι», 1 «παρών»).

-Με 56 θετικές ψήφους ενέκρινε τον προϋπολογισμό της επόμενης περιόδου (3 «όχι», 1 λευκό, 1 «παρών»).

-Να δοθεί στους εν ενεργεία διαιτητές το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, σε εναρμόνιση με την αθλητική νομοθεσία.

-Ενέκρινε την παροχή μπόνους κατάκτησης της 1ης θέσης στο Nations League για τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών, ύψους 500.000 ευρώ.

-Ενέκρινε την καταβολή από την Ομοσπονδία κατά την περίοδο Απρίλιος 2022-Απρίλιος 2023, ποσού 43.000 ευρώ προς κάθε ΕΠΣ, έναντι του αδιανέμητου ποσού του άρθρου 66 του Καταστατικού.