Βαθμολογία

ΕΛΣΤΑΤ: Η ανεργία υποχώρησε στο 10,8% τον Μάιο

Στο 10,8% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον Μάιο στην  Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, έναντι 12,7% τον
Μάιο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,3% τον Απρίλιο του 2023.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.186.179 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 45.901 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (1,1%) και κατά 22.512 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 506.184 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 95.166 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (-15,8%) και κατά 23.861 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (-4,5%). Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.111.516, σημειώνοντας αύξηση κατά 18.599 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (0,6%) και μείωση κατά 996 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (αμελητέα μεταβολή).

Ανά ηλικία και φύλο

Οι γυναίκες εξακολουθούν να εμφανίζουν διπλάσιο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τους άνδρες, με 14,4% έναντι 7,9%. Το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών υποχώρησε σημαντικά στο 24% από 32,7% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Πηγή: ΟΤ