Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Αποφάσεις Δ.Σ. για το νέο πρωτάθλημα 2023-2024

Συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΕΠΣΝ Λάρισας με αντικείμενο τον προγραμματισμό των πρωταθλημάτων της νέας περιόδου 2023-2024.
Αποφασίστηκε για μια ακόμη χρονιά οι δηλώσεις συμμετοχής να μην συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο αλλά στην προσπάθεια διατήρησης της τάξης στις διοργανώσεις της η ΕΠΣΝΛ θεσπίζει για πρώτη φορά εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα επιστραφεί στα σωματεία μετά το τέλος της νέας περιόδου. Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται σε 300ευρώ (Α’ DE-TOX), 200ευρώ (Β’ κατηγορία) και 100ευρώ (Γ’ κατηγορία).
Παράλληλα θα ισχύσει και φέτος η επιχορήγηση με 500ευρώ σε οποιοδήποτε νεοαναγνωριζόμενο ή επαναδραστηριοποιούμενο σωματείο που λειτουργεί σε οικισμό όπου δεν λειτουργεί άλλο.

Οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ορίστηκαν 28 Ιουλίου 2023 η Α΄ DE-TOX, 11 Αυγούστου 2023 η Β’ κατηγορία και 25 Αυγούστου 2023 η Γ’ κατηγορία και το κύπελλο.
Σχετικά με τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, αποφασίστηκε:

Α΄ DE-TOX Κατηγορία
Ο πρωταθλητής θα μετάσχει στα μπαράζ ανόδου για την Γ’ Εθνική, ενώ θα υποβιβασθούν τόσες ομάδες ώστε σε συνδυασμό με τα όσα περιγράφονται με την άνοδο από τη Β’ κατηγορία ο αριθμός των συμμετεχουσών κατά τη περίοδο 2024-2025 να ανέρχεται σε 16.
Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποβιβαζόμενων προσαυξάνεται κατά ένα σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας του Νομού από τη Γ’ Εθνική.

Β’ Κατηγορία
Θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους ενώ θα ανέλθουν οι δύο πρωταθλητές και ο νικητής του αγώνα κατάταξης μεταξύ των δευτεραθλητών.
Υποβιβάζονται οκτώ (8) ομάδες – τέσσερις (4) από κάθε όμιλο – ενώ σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποβιβαζόμενων προσαυξάνεται κατά ένα σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας του Νομού από τη Γ’ Εθνική.

Γ’ κατηγορία
Θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, ενώ θα ανέλθουν συνολικά πέντε (5) ομάδες –  οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και ο νικητής του αγώνα κατάταξης μεταξύ των τριταθλητών -.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα σωματεία που επιθυμούν να αγωνισθούν κατά τη νέα περίοδο, πρέπει να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις της ΓΓΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο των σωματείων.

Επιπλέον τονίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προπονητής αθλήματος είναι ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή του ιδίου αθλήματος η οποία χορηγείται από την ΓΓΑ.