Βαθμολογία

ΕΠΟ: Αντίδραση για επαγγελματική διαιτησία

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την εφαρμογή του θεσμού της επαγγελματικής διαιτησίας, για την αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων, ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1ε του Καταστατικού της FIFA και το αντίστοιχο άρθρο 3 παρ. 2 των κανονισμών Διαιτησίας της FIFA:

«Η οργάνωση, οι κανονισμοί και η ανάπτυξη της διαιτησίας πρέπει να τελούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Ομοσπονδίας – μέλους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπίπτει στην εποπτεία ή τον έλεγχο άλλων φορέων, όπως οι Λίγκες ή οι Κυβερνήσεις».

Επίσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Α (Α.1) της Referee Convention της UEFA: «Η επιτροπή διαιτητών πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δομής της εθνικής Ομοσπονδίας και να έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαιτησία στην επικράτεια της εθνικής Ομοσπονδίας, με πλήρη ανεξαρτησία από τις Λίγκες, τους συλλόγους και την κυβέρνηση».