Βαθμολογία

ΓΓΑ: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο

Επειτα από υπουργική απόφαση δόθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων των ερασιτεχνικών σωματείων για την ένταξή τους στο Μητρώο της ΓΓΑ.

Συγκεκριμένα αντί για τις 30 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 31η Ιουλίου, κάτι που σημαίνει ότι τα σωματεία έχουν έναν μήνα ακόμη μέχρι να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους.

Το σχετικό κομμάτι για την παράταση, που αναρτήθηκε στο ΦΕΚ, αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 4

Διάρκεια υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης της καταχώρισης στο ηλεκτρονικό μητρώο

1.Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2023 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 20.4.2023.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 21.4.2023 και ολοκληρώνεται την 31.7.2023…».