Βαθμολογία

Γ.Σ. και εκλογές στην ΕΣΚΑΘ

Την Κυριακή 2 Ιουλίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας-Παπακυριαζή 44 Λάρισα θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΘ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.
2. Οικονομικός απολογισμός και έγκριση αυτού.
3. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης διοίκησης.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Αρχαιρεσίες εκλογής μελών Δ.Σ. (9 τακτικών-3 αναπληρωματικών) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 τακτικοί-1 αναπληρωματικού).
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα πρόσκληση τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων σωματείων.