Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/25.05.2023

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΗΜΕΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ      ΣΩΜΑΤΕΙΟ          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ        ΠΟΙΝΗ

20/5       ΜΠΛΕΤΣΑΣ Β.    1462930                ΔΑΦΝΗ ΓΛΑΥΚΗΣ             2η ΚΙΤΡΙΝΗ         1 + 10

25/5       ΚΑΖΑΝΙ Κ.           1385718                ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ                2η ΚΙΤΡΙΝΗ         1 + 10

22/5       ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.             ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΣΝΛ ΧΑΡΑΥΓΗ/ΟΛΥΜΠΙΚ Κ-12             ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ         4 + 40

25/5       ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Σ.   2031212                ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ-14                ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ   1 + 10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ