Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

-Δέχεται την αίτηση ποδοσφαιριστή  Άγγελου Καρατάσιου. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Διαγόρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού του επιδικασθέντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 65/2023 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 98/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Αναστασίου Καραγκιόζη. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού του επιδικασθέντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 22/2023 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 99/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Γκούρζιντερ Σινγκ. Επιβάλλει στην ΠΑΕ Διαγόρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 7.399,52 ευρώ μικτά, νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Δημητρίου Κοτσώνη. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού του επιδικασθέντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 65/2023 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 100/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ιωάννη Μανουσάκη. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού των 3.202,56 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Νικολάου Διγκόζη. Επιβάλλει στην ΠΑΕ Θεσπρωτός, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 14.068,70 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Παϊτέρη. Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 11.700 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή  Βλάση Ανδρικόπουλου. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Επισκοπή, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού του επιδικασθέντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 535/2022 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 21/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή  Κωνσταντίνου Κουκούλη. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Επισκοπή, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού του επιδικασθέντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 19/2023 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 103/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

-Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή  Στέφανου Πέτρου. Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Επισκοπή, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του ποσού του επιδικασθέντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 6/2023 τελεσίδικης απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 104/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.