Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Juan Jose Siafa Etoha κατά της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Juan Jose Siafa Etoha, του ποσού των 6.443,33 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ousmane Sountoura κατά της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Ousmane Sountoura, την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 44/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Άγγελου Καρατάσιου κατά της ΠΑΕ Διαγόρας.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Διαγόρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Άγγελου Καρατάσιου, του ποσού των 7.397,54 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Αναστάσιου Καραγκιόζη κατά της ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Αναστάσιου Καραγκιόζη, του ποσού των 4.417,44 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 200 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Δημητρίου Κοτσώνη κατά της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Δημητρίου Κοτσώνη, του ποσού των 16.174 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Εμμανουήλ Φάζου κατά της ΠΑΕ ΑΟ Ξάνθη.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΟ Ξάνθη, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Εμμανουήλ Φάζου, του ποσού των 19.235 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ιωάννη Φάκκη κατά της ΠΑΕ ΠΟ Τριγλίας.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΟ Τριγλίας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Ιωάννη Φάκκη, του ποσού των 4.306,77 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Κουκούλη κατά της ΠΑΕ Επισκοπή.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Επισκοπή, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Κουκούλη, του ποσού των 4.380,11 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Στέφανου Πέτρου κατά της ΠΑΕ Επισκοπή.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Επισκοπή, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Στέφανου Πέτρου, του ποσού των 5.640,04 ευρώ, πλέον της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ, την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.