Βαθμολογία

Η Ταυτότητα Μέλους ΠΣΑΤ παρέχει Ελεύθερη Είσοδο στα γήπεδα βάσει Νόμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) υπενθυμίζει και τονίζει στα ΜΕΛΗ του πως ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ, ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, με την επίδειξη της ταυτότητας του Συνδέσμου του τρέχοντος έτους.

Η ταυτότητα μέλους είναι αναγνωριστική της ιδιότητας του μέλους του ΠΣΑΤ και παρέχει στον κάτοχό της την προστασία και τα προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. Οι πολιτικές, αστυνομικές και αθλητικές αρχές ΟΦΕΙΛΟΥΝ να διευκολύνουν την απρόσκοπτη δημοσιογραφική εργασία στον κάτοχο της ταυτότητας μέλους του ΠΣΑΤ.

Σύμφωνα με τον Νόμο 2725/99 άρθρα 54 και 134 «δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων έχουν οι αθλητικοί συντάκτες-μέλη του ΠΣΑΤ, οι οποίοι εισέρχονται με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας που εκδίδει ο ΠΣΑΤ».

Καλούμε τα μέλη μας να μας καταγγείλουν τις περιπτώσεις που δεν τους επετράπη η είσοδός τους στο γήπεδο και φυσικά να επικαλούνται τον ως άνω Νόμο.  

Σε περιπτώσεις παράβασης του νόμου 2725/99 και παρεμπόδισης εισόδου σε Μέλη του ΠΣΑΤ στα γήπεδα, εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ, δηλώνουμε πως θ’ ακολουθήσουμε τη νόμιμη οδό.

Σχετικά με τη διαδικασία των διαπιστεύσεων που επικαλούνται ΠΑΕ και ΚΑΕ στα διάφορα γήπεδα, το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ διευκρινίζει ότι είναι στις προθέσεις του να διευκολύνει τις ΠΑΕ και ΚΑΕ με την προϋπόθεση, όμως να ενημερώνεται εγκαίρως και να δίνει εγγράφως τη σχετική άδεια ο Σύνδεσμος.

Από τον ΠΣΑΤ