Βαθμολογία

Ετήσιο για Ομάδες Ποδοσφαίρου Γυναικών Α΄ Εθνικής Κατηγορίας

Την Τετάρτη 29/3/2023 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο σεμινάριο αδειοδότησης, που διοργάνωσε το Τμήμα Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. για τις 2 αιτηθείσες Ομάδες για άδεια Women Champions League UEFA, εκ των οποίων συμμετείχε, δια των εκπροσώπων της, μια (1) ομάδα.

Για λογαριασμό του Τμήματος Αδειοδότησης παρέστη ο Προϊστάμενος του Τμήματος και ο Ειδικός Οικονομικών Κριτηρίων.

Στο σεμινάριο παρουσιάσθηκε ο νέος Ελληνικός Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων για UEFA Women’s Champions League (Έκδοση 2022) και αναλύθηκε ο τρόπος εκπλήρωσης των κριτηρίων. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε διάλογος, κατά τον οποίο δόθηκαν διευκρινήσεις και απαντήθηκαν σχετικές ερωτήσεις. Σύνοψη  των θεμάτων που συζητήθηκαν στο σεμινάριο και τυχόν απαντήσεις σε ερωτήματα που θα τεθούν θα κοινοποιηθεί στις ενδιαφερόμενες ομάδες έως τις 7-4-2023.