Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Κονσταντίν Καρρίκι.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την επιβληθείσα με την 9/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 3.403,44 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Λούκας Πιβέτα Μπραμπίγια.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 19.922,80 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Βασιλείου Κουτσιανικούλη.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 20.455,80 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Ελίν Δημούτσου.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την επιβληθείσα με την 25/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 15.635,30 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Πλέγα.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 15.709,75 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Νικολάου Καρανίκα.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 21.714,80 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Γκουγκούδη Σπυρίδωνα.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή του συνολικού ποσού των 9.033,60 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Μπακρατσά.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας την επιβληθείσα με την 27/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 2.991,33 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Σιντίκι Αμπουμπακάρι.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Ηρόδοτος την επιβληθείσα με την 32/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 3.473,34 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Γεωργίου Αποστολίδη.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Ηρόδοτος την επιβληθείσα με την 31/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 10.042,72 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Αρναούτογλου.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Ηρόδοτος την επιβληθείσα με την 22/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 16.181,78 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Θεοχάρη Ποζατζίδη.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Ηρόδοτος την επιβληθείσα με την 30/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 10.546,66 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Νόνη.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Ηρόδοτος την επιβληθείσα με την 28/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 8.014,71 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Μιχαήλ Πατσιαβούρα.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Αλμωπός Αριδαίας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του συνολικού ποσού των 4.133,51 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Αναστασίου Κρητικού.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ξάνθη την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του συνολικού ποσού των 27.455,87 ευρώ νομιμοτόκως, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Νταμιάνο Γκίνη.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 2.769 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Δέχεται την αίτηση του ποδοσφαιριστή Δημητρίου Κασωτάκη.
Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας την επιβληθείσα με την 26/2023 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, του ποσού των 4.179,62 ευρώ.

Δέχεται την αίτηση ερασιτεχνικού σωματείου «Α.Ο. Επισκοπής 2010».
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΦ Ιεράπετρας την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος σωματείου, του ποσού των 4.177 ευρώ, πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.