Βαθμολογία

Oι ημερομηνίες για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του 2023

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων των αθλητικών σωματείων στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2023, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

  1. ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2022: Ολοκλήρωση αίτησης μέχρι την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023
  2. ΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2022: Ολοκλήρωση αίτησης μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
  3. Για ΝΕΑ σωματεία, μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση αίτησης μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Συστήνουμε στα σωματεία μας να ολοκληρώσουν άμεσα την αίτηση στο Μητρώο 2023 με σημαντικό όφελος τη γρήγορη αξιολόγηση και την αξιοποίηση για διορθώσεις όλων των δυνατών επανυποβολών (έως 4, μέχρι 31-10-2023).


(σχετικά links: https://somateia.gga.gov.gr/ και https://somateia.gga.gov.gr/xrisima-arxeia)