Βαθμολογία

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταίου του συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ιωάννη Σκεπετάρη κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Παναχαϊκή την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των 4.068,48 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο και, β) του ποσού των 300 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, πλέον των νομίμων τόκων.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Γεωργίου-Ραφαήλ Μουστακόπουλου κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Παναχαϊκή την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των 18.597,59  ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο και, β) του ποσού των 300 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, πλέον των νομίμων τόκων.

Δέχεται κατά πλειοψηφία την αίτηση του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ioan Bogdan Mara κατά της ΠΑΕ Π.Ο.Τ. Ηρακλής.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Π.Ο.Τ. Ηρακλής την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των 219.810 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο και, β) του ποσού των 400 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, πλέον των νομίμων τόκων.

Απορρίπτει ομόφωνα την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Βασιλείου Αγγελόπουλου κατά της ΠΑΕ Π.Ο.Τ. Ηρακλής.