Βαθμολογία

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. έλαβε κατά την τελευταία της συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Επέβαλε στον Πανθρακικό χρηματική ποινή 834 €.

Επέβαλε στον Φωστήρα χρηματική ποινή 917 €, διορθώνοντας την 111/2023 απόφαση.

Επέβαλε τον ΟΦΗ (Α’ Γυναικών) χρηματική ποινή 525 €.

Απάλλαξε το Ατρόμητο Αθηνών από αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικώς στο άρθρο 12 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Β ́ Κατηγορίας γυναικών περιόδου 2022-2023, στο άρθρο 11 σε συνδ. με τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 10 του Κανονισμού Προπονητών, στα άρθρα 3, 7 και 18 του ΚΑΠ της ΕΠΟ και στα άρθρα 3 και 24 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟαπό την αναλυτικώς περιγραφόμενη στο σκεπτικό της πειθαρχική παράβαση.

Απάλλαξε σε δύο περιπτώσεις τον Ιαλυσό για αδίκημα αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικώς στο άρθρο 10 της προκήρυξης Γ’ Εθνικής κατηγορίας, 11 σε συνδ. με 2,3,4,6 και 10 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, 3,7 και 18 του ΚΑΠ/ΕΠΟ και 3,24 Πειθαρχικού Κώδικα.