Βαθμολογία

Ατρόμητος-ΑΕΚ: Σέντρα στο ματς!

Την απόφαση να διεξαχθεί το Ατρόμητος-ΑΕΚ σε νέα ημερομηνία ανακοίνωσε το Πειθαρχικό Όργανο της Super League, μια και απήλλαξε τους Περιστεριώτες από κάθε υπαιτιότητα για το πρόβλημα που προέκυψε με τα δοκάρια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται εν κατακλείδι από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League:

«... ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την εγκαλούμενη από την αποδιδόμενη πειθαρχική παράβαση λόγω έλλειψης υπαιτιότητας.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπό στοιχείο Β’ ένσταση της ΠΑΕ ΑΕΚ,
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις ως άνω (υπό στοιχ. Γ, Δ) πρόσθετες παρεμβάσεις της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να επανοριστεί ο αγώνας που δεν διεξήχθη στην Αθήνα, στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ στις 5-2-2023 και ώρα 17.30 στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε. και
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του καταβληθέντος από την ενιστάμενη παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής».

Όσον αφορά στο σκεπτικό, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «... το ζήτημα της απόκλισης των εστιών από τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ύψη, δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, ούτε με τη μορφή της αμέλειας, καθόσον, όταν αυτή παρέλαβε το γήπεδο, υπήρχε ήδη η απόκλιση στο ύψος των εστιών, δοθέντος ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί η μείωση αυτών την στιγμή που στο γήπεδο βρίσκονταν ήδη οι παράγοντες της διοργανώτριας. Μάλιστα, προσπάθησε με το υφιστάμενο εκείνη τη στιγμή προσωπικό να άρει την αντικανονικότητα των εστιών και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκαταστήσει το ύψος αυτών, αλλά δεν κατέστη εφικτό σε μία εκ των δύο για αντικειμενικούς λόγους. Άλλωστε η αιτίαση της ενιστάμενης ΠΑΕ ΑΕΚ, ότι δεν είχε εφεδρικά τέρματα για να τα αντικαταστήσει, δεν αποδεικνύεται βάσιμη, καθώς δεν είχαν φθαρεί οι εστίες για να χρήζουν αντικατάστασης, αλλά έπρεπε να αποκατασταθούν τα ύψη αυτών, ενώ η τοποθέτηση άλλων εστιών δεν προδίκαζε αποκατάσταση, αφού θα πακτώνονταν στο ίδιο σημείο. Επιπλέον, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε, ότι αμφότερες οι εστίες υπολείπονταν του προβλεπόμενου ύψους, η μη αποκατάσταση αυτών δεν θα προσέφερε κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην εγκαλούμενη, καθώς θα χρησιμοποιούνταν ανά ημίχρονο από αμφότερες τις ομάδες. Μάλιστα, λαμβανομένης υπόψη της βαρύτατης πειθαρχικής ποινής που προβλέπεται για την «υπαίτια» του παραπάνω πειθαρχικού παραπτώματος ομάδα, θα πρέπει η απόδειξη της υπαιτιότητάς της να είναι πλήρης και η σχετική δικανική πεποίθηση να είναι εδραία και ακλόνητη».

Σ’ ένα άλλο μέρος του σκεπτικού, αναφέρεται: «... η ενιστάμενη ΠΑΕ ΑΕΚ, με την ένσταση της ισχυρίζεται, ότι το γήπεδο κατέστη αντικανονικό και για το λόγο, ότι η γραμμή της εστίας μεταξύ των κάθετων δοκών δεν παρέμεινε επίπεδη αλλά υπέστη καθίζηση εξαιτίας της παρέμβασης των υπευθύνων της γηπεδούχου, με αποτέλεσμα να παγιδεύεται η μπάλα σε περίπτωση αργής κύλισης. Ωστόσο ο εν λόγω ισχυρισμός, δεν αποδεικνύεται βάσιμος και δεν επαληθεύεται από το Φ.Α., καθώς, εάν ίσχυε αυτό, ο διαιτητής του αγώνα κατά τη μέτρηση των εστιών θα παρατηρούσε το ανισόπεδο της γραμμής και θα το κατέγραφε στο Φ.Α, και για το πρόσθετο λόγο της επικινδυνότητας του γηπέδου, γεγονός όμως που δεν συνέβη. Άλλωστε, η ίδια η ενιστάμενη ΠΑΕ αναφέρει ότι το κενό συμπληρώθηκε με ασβέστη με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί το ανισόπεδο της γραμμής της εστίας σε σχέση με το υπόλοιπο αγωνιστικό χώρο. Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει να απαλλαγεί η εγκαλούμενη για την αποδιδόμενη πράξη λόγω έλλειψης υπαιτιότητας και περαιτέρω να απορριφθεί η υπό στοιχείο Β’ ένσταση της ΠΑΕ ΑΕΚ, να καταπέσει το καταβληθέν από την ενιστάμενη παράβολο υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής και να γίνουν εν μέρει δεκτές οι υπό στοιχείο Γ’ και Δ’ πρόσθετες παρεμβάσεις».