Βαθμολογία

Αποφάσεις Ε.Ε.Α - Συνεδρίαση 9/2/2023

Αποφάσεις Ε.Ε.Α - Συνεδρίαση 9/2/2023

1. Αίτηση της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (δ.τ. ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ).
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

2.Αίτηση των αθλητών Ευάγγελου Κουτσόπουλου, Θεόδωρου Χειρίτραντα, Μιχάλη Αγριμάκη, Δημητρίου Γκάρα, Βασιλείου Μπαξεβάνου, Ζαχαρία Στεφανίδη, Λάζαρου Ελευθεριάδη, Βασιλείου Ευθυμίου, Χρήστου Νιάρου, Δημητρίου Σανδραβέλη, Παντελή Ριζογιάννη, Βασιλείου Πέλκα, Ιωάννη Γκοβίνα, Αρμάντο Περλέσι, Markelo (Μαρκέλο) Nasto (Νάστο), Ζογκ  (Zog) Ντιαλόσι (Djaloshi), Νικολάου Κεχαγιά, Σωκράτη Μυλόπουλου, Γεωργίου ΚΟΚΟΒΑ και Jean Dennis WANGA περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ. (Υπό διάσκεψη)
α) ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ για τους Θ. Χειρίτραντα, Μ. Αγριμάκη, Δ. Γκάρα, Β. Μπαξεβάνο, Ζ. Στεφανίδη, Λ. Ελευθεριάδη, Β. Ευθυμίου, Χ. Νιάρο, Δ. Σανδραβέλη, Π. Ριζογιάννη, Β. Πέλκα, Ι. Γκοβίνα, Α. Περλέσι, Markelo (Μαρκέλο) Nasto (Νάστο), Ζογκ  (Zog) Ντιαλόσι (Djaloshi), Ν. Κεχαγιά, Γ. ΚΟΚΟΒΑ και Jean Dennis WANGA.   
β) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΗ για Ε. Κουτσόπουλο.
γ) ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για Σ. Μυλόπουλο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Κουμπής