Βαθμολογία

Γενική Συνέλευση η ΕΠΣΛ

Σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΝ Λάρισας που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ.
Τα θέματα – για να γνωρίζετε – είναι:

1.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών

2.-ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4.-ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5.- ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7.- ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ενώ θα πραγματοποιηθεί και η κοπή πίτας για τη νέα χρονιά.