Βαθμολογία

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία της συνεδρίαση τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την από 30/1/2023 έφεση του Brandon Llamas Thomas. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ. 64/27.1.2023 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ και επιβάλλει στον εκκαλούντα ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α ΠΚ).

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του σωματείου με την επωνυμία «Αβάντες Χαλκίδας». Εξαφανίζει την υπ’ αριθμ. 11/13.1.2023 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ και αποφαίνεται ότι το σωματείο δεν κρίνεται πειθαρχικώς ελεγκτέο ως υπαίτιο της παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 17 και 21 του ΚΑΠ (αγώνας της 18/12/2022 ΓΠΟ Καστοριάς-Αβάντες Χαλκίδας για το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Γυναικών).