Βαθμολογία

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής για το «UEFA Research Grant Programme 2023/24»

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι έχει ανοίξει η διαδικασία για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων για το πρόγραμμα της Ακαδημίας της UEFA «UEFA Research Grant Programme 2023/24». Η υποβολή προτάσεων αφορά σε ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή υποψηφίους διδάκτορες.

Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζουν στους τομείς της οικονομίας, της ιστορίας, του δικαίου, του management, της πολιτικής επιστήμης, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, αλλά μπορεί να ληφθούν υπόψη και άλλες προτάσεις, για την παρούσα φάση δεν χρηματοδοτούνται προτάσεις που αφορούν στον τομέα της ιατρικής επιστήμης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και η προθεσμία για την υποβολή τους είναι η 15η Μαρτίου 2023. Το UEFA Research Grant Programme 2023/24 είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2009 με στόχο τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την τρέχουσα πρόσκληση ενδιαφέροντος υπάρχουν στον συνημμένο φάκελο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Διεθνείς Σχέσεις της Ομοσπονδίας (a.kapasoglou@epo.gr).