Βαθμολογία

Ετήσιο Σεμινάριο Αδειοδότησης για ΠΑΕ Super League 1

Την Τετάρτη 25/1/2023 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο σεμινάριο αδειοδότησης που διοργάνωσε το Τμήμα Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. για τις ΠΑΕ Super League 1. Συμμετείχαν, δια των εκπροσώπων τους, και οι δεκατέσσερις (14) ομάδες της κατηγορίας. Για λογαριασμό του Τμήματος Αδειοδότησης παρέστη ο Προϊστάμενος του Τμήματος και ο Ειδικός Οικονομικών Κριτηρίων.

Στο σεμινάριο παρουσιάσθηκε ο νέος Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΠΟ (Έκδοση 2022) και αναλύθηκε ο τρόπος εκπλήρωσης των κριτηρίων. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε διάλογος, κατά τον οποίο δόθηκαν διευκρινήσεις και απαντήθηκαν σχετικές ερωτήσεις.