Βαθμολογία

Στις 2/1 ξεκινάει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στο Ερασιτεχνικό

Στις 2 Ιανουαρίου ανοίγει το παράθυρο των χειμερινών μεταγραφών για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες από την ΕΠΟ.

Οι ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) και αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, ισχύουν τη χειμερινή περίοδο για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές), ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών και διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:

Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: Έως 30.6.2023
Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: 2.1.2023 έως 31.1.2023
Μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
Επανεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
Μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην Υποσχετικές): 2.1.2023 έως 31.1.2023
Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Έως 30.6.2023
Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Έως 30.6.2023 (αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκαν στο σωματείο έως στις 1.7.2022)
Διεθνείς μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 31.1.2023
Επανεκδόσεις δελτίων παλαιού τύπου: Έως 30.6.2023
Προσωρινές αποδεσμεύσεις χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστασης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή σπουδών), κατόπιν προσφυγής /αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο τον χρόνο.