Στα νοικοκυριά στα οποία δεν πρόλαβαν ή δεν κατάφεραν να υποβάλλουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έως τις 9 Δεκεμβρίου, το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών έχει αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία.

Συγκεκριμένα εκείνοι που δεν υπέβαλαν αιτήσεις έχουν περιθώριο έως τις 13 Ιανουαρίου 2023 να το πράξουν, καθώς θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι βάσει των πρώτων στοιχείων, το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στην καταβολή 188 εκατ. ευρώ που αφορά 842.379 δικαιούχους για το επίδομα θέρμανσης, από το σύνολο των 1.149.979 αιτούντων έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Επόμενες δόσεις

Η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί ως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 για τις αγορές που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Η τελευταία δόση αναμένεται να καταβληθεί στις 28 Απριλίου, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρισθεί τα απαιτούμενα στοιχεία μέχρι και τις 15 Απριλίου 2023.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, έως τις 31 Μαΐου 2023 θα καταχωρίζονται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1/10/2022 έως 31/03/2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 16 Μαΐου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2023.

Δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι να λάβουν επίδομα θέρμανσης είναι οι εξής:

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης

φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)

φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα

βιομάζα (πέλετ)

θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

ot.gr