Βαθμολογία

Απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία του συνεδρίαση την ακόλουθη απόφαση.

Δέχεται την προσφυγή του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Ιβαντζίκη κατά α) της υπ’ αριθμ. 540/2022 απόφασης της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ και β) της ΝΕΑΣ ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.
Αναγνωρίζει την υποχρέωση της εφεσίβλητης να καταβάλει στον εκκαλούντα για την αναφερόμενη στο σκεπτικό αιτία το συνολικό ποσό των 7.656 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.