Βαθμολογία

Σχολή επανεξέτασης (ΕΠΣ Μακεδονίας)

Ανακοινώνεται η λειτουργία σχολής επανεξέτασης (μόνο για θεωρία και διαιτησία) όλων των διπλωμάτων κατά το χρονικό διάστημα 25-27/11/2022 στην ΕΠΣ Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν α) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν ΕΔΩ και β) να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, συμμετοχή στην σχολή επανεξέτασης στην ΕΠΣ Μακεδονίας», μέχρι τις 17/11/2022.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψήφιους προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021.

Τέλος, τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί ολοκληρωμένο πλάνο λειτουργίας σχολών επανεξέτασης όλων των διπλωμάτων μέχρι και το καλοκαίρι του 2023, που θα καλύπτουν τους προπονητές από όλες τις περιφέρειες της επικράτειας. Στις εν λόγω σχολές υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή όσοι προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021, προκειμένου να μην απωλέσουν το δικαίωμα επανεξέτασης.