Βαθμολογία

Πρόστιμα η ΕΕΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(07.11.22 ώρα 14:10)
 
1. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.4, 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. 
ΤΕΛΕΣΕ. Πρόστιμο 1.000 ευρώ.
 
2. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.4, 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. 
ΤΕΛΕΣΕ. Πρόστιμο 1.000 ευρώ.
 
3. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905 για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.4, 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. 
ΤΕΛΕΣΕ. Πρόστιμο 1.000 ευρώ.
 
4. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.4, 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. 
ΤΕΛΕΣΕ. Πρόστιμο 5.000 ευρώ.
 
5. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ για παράβαση του άρθρου 77Α παρ.παρ.4, 10 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021. 
ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΕ.
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Νικόλαος Τζουλάκης