Βαθμολογία

SL: Κλήση σε απολογία

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League κάλεσε σε απολογία το Σάββατο 15/10/2022 και ώρα 11:00 π.μ., τον παρακάτω ποδοσφαιριστή:

ADEJO DANIEL (Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ): "Με την παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25677_2022/14-10-2022 Πειθαρχική Δίωξη του Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 15ης-10-2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεώς σας, ως προς την ανωτέρω δίωξη του Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, στις δώδεκα (12) ώρες, κατ’ άρθρα 8 και 33 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο."